WDPO

World Drone Pilots Organization

World Drone Pilots Organization (WDPO) jest organizacją NON-PROFIT powołaną do reprezentowania interesów pilotów dronów.

News WDPO

WDPO i GZM - Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 01.07.2021r. fundacja WDPO (World Drone Pilots Organization) zawarła porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie wypracowania rozwiązań prawnych związanych z użytkowaniem platform bezzałogowych, testowaniem platform bezzałogowych oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju technologii dronowych, w tym również podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Drony - potencjał polskich technologii i usług

WDPO jako organizacja popularyzująca i promująca wykorzystanie nowoczesnych technologii dronowych wspierała GZM w zakresie organizacji logistyki lotów podczas konferencji, która odbyła się w dniu 2 lipca w ramach CEDD.

 

Konferencja: Efektywne wykorzystanie BSP w JST

WDPO wspólnie z marką DRONpol zaprasza na konferencję na której przedstawione zostaną możliwości wykorzystania dronów do zadań realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

Rekomendacje w zakresie tworzenia scenariuszy krajowych

Komisja Europejska umożliwia tworzenie scenariuszy krajowych. WDPO opracowało rekomendacje dla krajowych nadzorów w zakresie tworzenia scenariuszy krajowych. Rekomendacje dotyczą sposobu konstruowania scenariuszy tak aby zawierały one wymagania formułowane w sposób modułowy.