WDPO

World Drone Pilots Organization

World Drone Pilots Organisation (WDPO) jest organizacją NON-PROFIT powołaną do reprezentowania interesów pilotów dronów.

News WDPO

Informacja

Informacja o rejestracji oraz wydawaniu licencji

Zapraszamy na Droniadę!

Droniada odbędą się w dniach 6-8 czerwca na terenie Aeroklubu Śląskiego w Katowicach.

High Level Conferencje podczas Drone Week w Amsterdamie

Odwiedziliśmy konferencję High Level podczas Drone Week Amsterdam 2018

Wizyta w SGCA Jakarta

Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Indonzji.