Certyfikat jakości

Certyfikat jakości wydawany jest podmiotom świadczącym usługi dronowe w oparciu o najwyższe standardy z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 

Certyfikat jakości dla firmy prowadzącej działalność z wykorzystaniem dronów wymaga przedstawienia do weryfikacji następujących dokumentów:

 • Dowodu rejestracji działalności gospodarczej
 • Skanu instrukcji operacyjnej
 • Dowodu rejestracji dronów
 • Skanu posiadanej licencji operatora drona
 • Polisa ubezpieczeniowa


Regulamin obowiązujący posiadaczy certyfikatu jakości WDPO

 1. Firma posiadająca Certyfikat jakości WDPO ma obowiązek:
  1. Prowadzenia działalności z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, poszanowania prawa oraz zachowania zasad zdrowej konkurencji.
  2. Dbania o wysoki poziom wyszkolenia swoich pracowników w szczególności w zakresie prawa lotniczego oraz wiedzy niezbędnej do obsługi dronów
  3. Informowania odpowiednich służb w przypadku wykrycia praktyk polegających na wykorzystaniu dronów do nielegalnych celów lub do celów - np. ataku terrorystycznego
 2. Uzyskanie certyfikatu jakości WDPO upoważnia do posługiwania się znakiem "WDPO QUALITY"
 3. Certyfikat jakości WDPO może być zawieszony lub cofnięty w przypadku naruszenia zasad regulaminu
 4. Podmiot posiadający certyfikat jakości WDPO zobowiązany jest do przedstawienia na prośbę WDPO wszelkich dokumentów potwierdzających realizację polityki jakości WDPO
 5. WDPO dokona wszelkich starań aby wszystkie podmioty objęte certyfikatem jakości WDPO w sposób godny reprezentowały znak "WDPO QUALITY"