News WDPO

Konferencja: Efektywne wykorzystanie BSP w JST

Wraz z nadejściem sezonu  wiosenno-letniego warto zapoznać się z możliwościami jakie dają bezzałogowe statki powietrzne w tej porze roku. Dobre nasłonecznienie oraz długie dni ułatwiają pozyskiwanie danych na potrzeby ortofotomap i pomiarów fotogrametrycznych. Wiosna to też okres kiedy ożywa roślinność dlatego warto zapoznać się z możliwościami jakie daje pozyskiwanie danych za pomocą kamery multispektralnej. Wykorzystanie kamery termowizyjnej pozwoli na badanie infrastruktury w tym np. wykrycie podziemnych awarii systemu kanalizacji. W okresie wiosennym mogą też wystąpić powodzie i lokalne podtopienia - tutaj drony również mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W czasach pandemii trudno o organizację eventów, koncertów, targów i innych imprez promujących miasta i gminy dlatego podczas konferencji przedstawione zostaną inne ciekawe sposoby na skuteczną promocje on-line. Za pomocą dronów można tworzyć wirtualne spacery, filmy i panoramy 360 lub ciekawe animacje. Podczas konferencji poruszony zostanie też temat sprzętu: rodzajów dronów, sensorów, ich możliwości i ograniczeń. Porównamy również możliwości i koszty pracy drona z samolotem załogowym wyposażonym w odpowiednie sensory. 

Podczas konferencji wypowiedzą się praktycy a prezentacje oparte będą na rzeczywistych pomiarach i realizacjach. Organizatorzy przewidują możliwość bezpłatnej rejestracji dla przedstawicieli JST do 14 dni przed konferencją czyli do 8 kwietnia 2021. Podczas konferencji przedstawionych zostanie 6 ciekawych zastosowań dronów:

GODZ 10:00 - Inspekcja infrastruktury

Sprawdź stan techniczny lub zaplanuj inwestycję dróg, mostów, ścieżek rowerowych, torowiska.

GODZ. 10:30 - Fotogrametria

  • Tworzenie ortofotomap z drona, obliczenia objętości składowisk i wyrobisk, tworzenie cyfrowych map powierzchni terenu.

GODZ. 11:00 - Badania termowizyjne

  • Wykorzystanie dronów do inspekcji infrastruktury: rurociągów, obiektów budowlanych. Wykrywanie awarii instalacji podziemnych.

GODZ. 11:30 - Zarządzanie kryzysowe z użyciem BSP

  • Drony w obliczu kataklizmów są doskonałym narzędziem wspierającym działania organów zarządzania kryzysowego. Poznasz takie zastosowania jak: tworzenie szybkich map w trybie RAPID, zarządzanie misjami ratowniczymi, poszukiwanie ludzi i ratownictwo

GODZ. 12:00 - Zdjęcia i filmy z powietrza

  • Promocja miasta w dobie lock-downu sprowadza się głównie do publikacji treści w sieci a to zadanie wymaga dysponowania odpowiednimi treściami: atrakcyjnymi filmami i zdjęciami wysokiej jakości i. Poznasz też takie możliwości jak: filmy 360, transmisje live, panoramy 360, wirtualne spacery, modele 3d.

GODZ. 12:30 - Kształtowanie zieleni miejskiej

  • Inwentaryzacja oraz ocena stanu zdrowia roślin z wykorzystaniem kamery multispektralnej umieszczonej na dronie.

Bezpłatny udział dla przedstawicieli JST w przypadku rejestracji do 8 kwietnia.

Dodatkowe informacje oraz rejestracja na stronie:

https://dronpol.com/konferencjabspwjst2021/

Powrót do listy