O WDPO

World Drone Pilots Organization (WDPO) jest organizacją NON-PROFIT utworzoną w celu reprezentowania interesów pilotów i operatorów dronów.

Celem WDPO jest:

  • harmonizacja i standaryzacja procesu wydawania zezwolenia na latanie UAV / RPAS na całym świecie,
  • współpraca z organami prawodawczymi w zakresie tworzenia regulacji związanych z użytkowaniem platform bezzałogowych,
  • stymulowanie zrównoważonego rozwoju technologii dronowych,
  • wspieranie sportu związanego z dronami,
  • rozwój nauki i nowoczesnych technologii,
  • podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych,
  • autoryzacja rekordów świata,

WDPO jako organizacja reprezentująca interesy operatorów dronów, ośrodków szkoleniowych, producentów dronów, firm wykorzystujących drony w sposób komercyjny prowadzi dialog z organami państwowymi i międzynarodowymi takimi jak EuroCAE (WG73, WG93) Jarus, DG Move, których zadaniem jest tworzenie regulacji prawnych w zakresie bezzałogowych statków latających. Sytuacja, w której przepisy są tworzone wyłącznie przez wysokich urzędników europejskich (bez głosu podmiotu reprezentującego interesy pilotów dronów), jest niebezpieczna dla branży, ponieważ może prowadzić do barier, które uniemożliwiają dalszy rozwój dronów w Europie i na świecie.

WDPO wydaje licencje na drony z wpisami odzwierciedlającymi kompetencje posiadane przez ich posiadaczy. Licencje nie są uprawnieniami lotniczymi w rozumieniu przepisów prawa lotniczego. Licencja jest zaświadczeniem posiadanych kompetencji. Licencje plastikowe posiadają indywidualny numer seryjny oraz kod QR, co pozwala na identyfikację operatora w internetowej bazie danych - umożliwia to szybką weryfikację posiadanych uprawnień. WDPO udostępnia mapę firm zajmujących się technologiami bezzałogowymi dzięki czemu w łatwy sposób można odnaleźć potencjalnych partnerów branżowych.

WORLD DRONE PILOTS ORGANISATION
KRS: 0000750063
REGON: 381361040,
NIP: 6312681869
Adres: Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
SANTANDER  PL 93 1090 1766 0000 0001 3744 8068