Rejestracja drona

Uwaga! Rejestracja drona na stronie WDPO nie jest rejestracją statku powietrznego w rozumieniu prawa lotniczego. Rejestr statku powietrznego wykonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. System rejestracji WDPO powstał przed dniem wprowadzenia regulacji zobowiązującej do rejestracji bezzałogowych statków powietrznych. Rejestracja na stronie WDPO ma na celu ułatwienie poszukiwania zagubionych dronów. 

W celu rejestracji drona należy wykonać  następujące czynności:

1. Zalogować się do swojego panelu na stronei WDPO. Jeśli nie posiadasz konta to nalezy takie założyć w procesie rejestracji. Pamiętaj aby podawać dane zgodne z rzeczywistością, fałszywe konta będą blokowane.

2. Jeśli rejestrowany dron jest własnością firmy lub ośrodka szkolenia to w drugim etapie musisz zarejestrować firmę lub ośrodek szkolenia o ile jeszcze tego nie robiłeś. W celu rejestracji po zalogowaniu do swojego panelu kliknij przycisk: OŚRODEK SZKOLENIA lub FIRMA a następnie przycisk DODAJ.

3. Kliknij przycisk DRON a następnie DODAJ.

4. Wypełnij dane dotyczące drona a na koniec przypisz go do swojej osoby, firmy lub ośrodka skzolenia, które reprezentujesz.

5. Po zakończeniu procesu otrzymasz list potwierdzający rejestrację z indywidualnym kodem QR a pocztą na Twój adres wysłana zostanie specjalna naklejka, którą należy nakleić na drona.